Gå till hemsida Visa på karta

Ingmarsö Öppet landskap

Naturvårdsprojektet startade 2010 och med hjälp av medel från EU och ideella insatser restaurerades de gamla betesmarkerna vid Djupdal, Femsund och Långvarpet. Målet har varit att återställa och bevara det vackra jordbrukslandskapet som har gamla anor på Ingmarsö. Träd och sly har tagits bort och kor och får har betat på markerna.

Ingmarsö Öppet landskap

Naturvårdsprojektet startade 2010 och med hjälp av medel från EU och ideella insatser restaurerades de gamla betesmarkerna vid Djupdal, Femsund och Långvarpet. Målet har varit att återställa och bevara det vackra jordbrukslandskapet som har gamla anor på Ingmarsö. Träd och sly har tagits bort och kor och får har betat på markerna.