Öfonden bildades i Mars 2010

Björn Carlsson, Henri Tengvall och Magnus Odin

Genom gåvor av Björn Carlsson och Henri Tengvall bildas Öfonden

med advokat Magnus Odin som ordförande

Syfte; bevara ett öppet och levande skärgårdslandskap

  • utveckla kultur- och naturvärden i Stockholms mellanskärgård inom cirka 10 distansminuter från Möja
  • att bevara ett öppet och levande skärgårdslandskap
  • bevara, utveckla eller öka intresset för skärgårdslandskapet bland allmänheten, inte minst bland barn och ungdom
  • utge bidrag, på ansökan, till främjande av ovanstående syften

 

Det var i maj 2005, på Israels äng, som arbetet började

Odlaren Israel Olsson fick bygga sin stuga på Peter Petterssons ägor vid Ulfvik. Platsen låg vackert vid Västerfjärden. Stugan var omgiven av löv- och barrskog med berget som vindskydd mot norr. Odlingarna som han med svett och möda brutit läts, efter hans död 1912, sakta men säkert växa igen och tillslut var de vackra ängarna helt trädbevuxna.

 

 

Det är på Israels äng, vid Västerfjärden som idén om Ö-märkt och Möjaprojektet föds sommaren 2005 och restaureringen startar.

Öfonden arbetar för en öppen och levande skärgård. Vår vision är att medverka till återskapandet av gamla odlingar och betesmarker i Stockholms skärgård i samarbete med djurhållare och andra intressenter.