Välkommen till Ö-fonden – Stiftelsen för Stockholms mellanskärgård

Vårt syfte och engagemang handlar om att bevara ett öppet och levande skärgårdslandskap, utveckla kultur- och naturvärden i Stockholms mellanskärgård. Vi vill bevara, utveckla och öka intresset för skärgårdslandskapet bland allmänheten, inte minst bland barn och ungdom. Vårt verkningsområde ligger inom ca 10 distansminuter från Möja.

Om Ö-fonden idag

I dag äger Ö-fonden Ulviks gård vid Hamn, Jeppes vid Långvik på Möja och Öslakt (ett slakteri vid Tavastboda på Värmdrö).

Ulviks gård byggdes som en del i att hålla markerna öppna, med rätt förutsättningar för djurhållning på Möja. Under åren har olika arrendatorer verkat för det syftet med hjälp av mestadels får, men även kor under perioder. Just nu söker vi efter en person att anställa som djur och naturvårdare med arbetsplats på gården och kringliggande marker.

Jeppes vid Långvik är en fastighet som tidigare ägdes av Möjaprofilen Karl-Ivar Lindfors, mer känd som Jeppe. Han drev en spritfabrik där det idag är ett Gästgiveri.

Öslakt är ett slakteri vid Tavastboda på värmdö. Det arrenderas av Skärgårdsslakteriet och Oscar. Där slaktas en stor del av djuren från öarna, när de har betat och arbetat färdigt med naturvård i skärgården.

Ö-fondens styrelse

Styrelsen har möten ca. 4 gånger per år och beslutar då löpande om ansökningar för bidrag.

Styrelsen består av:
Lotten Andersson (Ordförande)
Alex Tengvall (Ledamot)
Kalle Sundberg (Ledamot)

Lite kort om vår historia. Det var i maj 2005, på Israels äng, som arbetet med Ö-fonden tog form.

Ö-fonden startades genom att två kloka personer, Henri Tengvall från Möja och Björn Carlsson från Ingmarsö. De två gjorde gemensam sak att satsa på öppna landskap i mellanskärgården. De skänkte båda kapital, som är grunden till fondens innehav. Både Björn Carlson och Henri Tengvall har under senare år avlidit, och vi är tacksamma att det avtryck de lämnat efter sig i mellanskärgården fortsätter leva.

Odlaren Israel Olsson fick bygga sin stuga på Peter Petterssons ägor vid Ulfvik. Platsen låg vackert vid Västerfjärden. Stugan var omgiven av löv- och barrskog med berget som vindskydd mot norr. Odlingarna som han med svett och möda brutit läts, efter hans död 1912, sakta men säkert växa igen och tillslut var de vackra ängarna helt trädbevuxna. Det är på Israels äng, vid Västerfjärden som idén om Ö-fonden och Möjaprojektet föds sommaren 2005 och restaureringen startar.

Ö-fonden arbetar för en öppen och levande skärgård. Vår vision är att medverka till återskapandet av gamla odlingar och betesmarker i Stockholms skärgård i samarbete med djurhållare och andra intressenter.