Möja Turistförening har fått ny hemsida

Öfonden har hjälpt Möja Turistförening med bidrag och projektledning vid utveckling av ny hemsida 

www.mojaturistinfo.se.

 

Öfonden

Syfte; bevara ett öppet och levande skärgårdslandskap

  • utveckla kultur- och naturvärden i Stockholms mellanskärgård inom cirka 10 distansminuter från Möja
  • att bevara ett öppet och levande skärgårdslandskap
  • bevara, utveckla eller öka intresset för skärgårdslandskapet bland allmänheten, inte minst bland barn och ungdom
  • utge bidrag, på ansökan, till främjande av ovanstående syften