Utdelade bidrag

Sedan Ö-Fonden startade har ett flertal bidrag delats ut. Här listas alla våra bidragstagare under åren.

Ö-fonden arbetar för en öppen och levande skärgård. Vår vision är att medverka till återskapandet av gamla odlingar och betesmarker i Stockholms skärgård i samarbete med djurhållare och andra intressenter.