Sök bidrag från Ö-fonden

Vi värnar öppna landskap och en levande skärgård. Ett bidrag från Ö-fonden ska verka som ett ekonomiskt smörjmedel för privatpersoner och företag som satsar för att hålla sin hem-ö levande. Din verksamhet är troligen inom segmenten djur/natur, service, besöksnäring, lokal förädling.

Vi vill uppmuntra till fler arbetstillfällen på öarna. Exempel på bidrag som direkt fyller fondens syfte kan vara; bidrag till nystartad verksamhet (som t.ex. har kostnader för sommarpersonal), bidrag till att röja sly eller t.ex. stängsla för betande djur. OBS – Vi ger inte bidrag till byggnader, maskiner och andra fasta inventarier. Vårt verkningsområde ligger inom ca 10 distansminuter från Möja.

Beslut om utdelning av bidrag fattas vid styrelsemöten som hålls 4 gånger per år. När du har beviljats bidrag kommer ett mejl där vi ber om bankuppgifter, och i samband med utdelningen får ni även en skylt för att visa att ni fått bidrag från Ö-fonden.

Så här ansöker du:

Skicka in din ansökan till: info@ofonden.se
I din ansökan ska följande uppgifter uppges:

Personuppgifter:

Namn:
e-postadress:
Telefon:

….

Projektfinansieringen ska innehålla:

Projektnamn:
Verksamhetens adress:
Tidplan:
Budget:
Hemsida / sociala medier:
Medfinansiärer:

….

Kort sammanfattning:

Projektbeskrivning, kort och koncist. Max en sida text.