MTF hemsida

Turistföreningens ny hemsida med kartor och bilder samt sökmöjligheter på olika besöksmål sjösattes 17/6 2015, Öfonden har bidragit med pengar och projektledning.
 Sidan innehåller Möjas nya väderstation med uppdatering var 10de minut.